Klubtörténet


A Debreceni Makettezõ Klub története 1978-ig nyúlik vissza. 1978-ban november 16. és 30. között megrendezett elsõ hazai nyilvános makett versenyen meghirdetett összes kategóriában két debreceni versenyzõ (Borsody Tibor és Buday László) vitte el az elsõ helyeket. Ekkor fogalmazódott meg bennük az a gondolat, hogy az akkori MHSZ keretein belül Debrecenben is létrehozzanak egy makettezõ/modellezõ szakosztályt. A terveket tettek követték 1978 végén már voltak találkozók, az "igazi" alapító gyûlésre 1979. január 7-én került sor, 30 fõ részvételével megalakult a MHSZ Debrecen Városi Modellezõ Klub Makettezõ Szakosztálya, melynek vezetõje Buday László lett. A szakosztály a repülõ, harcjármû, hajó és vasútmodellezõ ágazatokat foglalta magában, nem sokkal késõbb a vasútmodellezõk kiváltak és saját klubot alakítottak. Ekkor az országban még csak egyetlen egy klub mûködött (Repülés Baráti Köre), így a debreceni makettezõk az országban másodikként, vidéken elsõként alapítottak klubot. Aktív klubélet volt jellemzõ a kezdeti idõkben, az állandó taglétszám 34-40 fõ között mozgott.

Még az alapítás évében sor került a kis csapat elsõ kiállítására, amelyben a magyar repülés története elevenedett meg makettekben (Repüléstörténeti Kiállítás, Debrecen 1979.). A Kölcsey Ferenc Mûvelõdési Központban megrendezett kiállításon a magyar polgári és katonai repülés történetének 80 évét mutatták be a klubtagok saját készítés, lengyel, NDK makettjeikkel és egy fotókiállítás kíséretével. A kiállításnak nagyon jó visszhangja lett, a versenyrõl saját kiadvány is készült. Természetesen lázas készülõdés volt a különbözõ versenyekre, folyamatos volt az utánpótlás nevelés és nagyon jó kapcsolatot sikerült kiépíteni mind a hazai, mind a külföldi makettezõkkel is. A klubtalálkozók keretében számos haditechnikai elõadásra, múzeum látogatásra is sor került.

A megalakulás évétõl kezdve évente számos kiállítást és versenyt rendezett a klub. Minden évben volt egy városi (házi) makett verseny, repüléstörténeti kiállítás, 1981-tõl pedig még egy nemzetközi makett versennyel bõvült ki a rendezvénysorozat. Mivel ekkor még a magyar klubokat irányító és összefogó országos szervezet nem mûködött a klubnak saját pontozórendszert és versenyrendszert kellett kidolgozta. A pontozási rendszer kidolgozása során törekedtek arra, hogy szakmailag a lehetõ legjobb rendszert hozzák létre. 1981-ben megrendezett nemzetközi versenyen az akkori pontozási rendszerünk jelesre vizsgázott, mind a hazai és mind a külföldi versenyzõk elégedettek voltak vele. A kapcsolatok egyre inkább mélyültek a klubok között, ez évtõl a kassaiak rendszeresen szerepeltek versenyeinken és a klub is mindig képviseltette magát az általuk megrendezett bajnokságokon. A klubtagok számos nemzetközi helyezése mellett a hazai megmérettetéseken is sikeresen szerepeltek, a versenyekre való tudatos felkészítés eredményeképpen számos fiatal is. 1981-ben a klub szerkesztésében látott napvilágot a Makettezés címû kiadvány, melyben a makettezés akkori technikai hátterét gyûjtötték össze a klub tagjai. A kiadvány olyan sikeres lett, hogy ezután több szám is megjelent, pár hónapos idõközönként. Az 1982-es év eseményei a klub újjászervezését igényelték, versenyzõink a külföldi versenyek megerõsödése révén nehezen értek el helyezéseket. A tapasztalatok elemzése után az utánpótlás nevelés még jobban megerõsödött, elõtérbe került az új technikák elsajátítása. A következõ versenyeken bebizonyosodott, hogy mindez nem volt hiába, akkori fiataljaink kiválóan szerepeltek, mindvégig dobogón végeztek. A következõ évben a klub egy saját minõsítési rendszert vezetett be, ami megint csak serkentõleg hatott a fejlõdésére, a klubtagok versenyszellemére.
Számos tehetséget nevelt fel az akkori klub, akik elkerülve más klubok alapítói lettek és a mai napig a hazai makettezés aktív tagjai.

1987-ben a klub kikerült az MHSZ szárnyai alól, a klub támogatók nélkül maradt. Azonban a lelkes debreceni makettezõk így is rendeztek versenyt, ha nem is olyan nagyot, mint az elõzõ években. 1988-ban a Kölcsey Mûvelõdési Központ vette szárnyai alá a klubot, így ismételten több rendezvényt sikerült megszervezni. Versenyzõink visszataláltak önmagukra, számos versenyen kiválóan szerepeltek, a fiatalok sikereire misem jellemzõbb, hogy Suránszky Attila 6 évesen vehette át elsõ helyezését. A kõvetkezõ évek azonban már kezdték megmutatni a jövõ szeleit. A klubtagok soraiból számos régi motoros távozott, és a fiatalok is elkerültek. A folyamatos költség nyírbálások, a debreceni érdektelenség már elõre jelezte a hanyatlást...
Évente már csak egy versenyt rendezett a klub, de fiataljaink még mindig kitartottak; 1992-ben Lippai Péter versenyzõnk 12 kategóriából 8-at megnyert, bizonyítva tehetségét. (Tudását bizonyítja, hogy Debrecenbõl elkerülve egy fõvárosi klub vezetõje lett, a hazai versenyeken zsûriként szerepel).
Azonban a hatalmas sikerek sem tudták megállítani a megállíthatatlant. Támogatás hiányában a klubélet lassan megszûnt, 1997-ben az utolsó verseny után a Kölcsey megszûnésével egy idõben megszûnt a klub is. Az utolsó összejövetel már csak 6 ember jelent meg, a többiek lassan lemorzsolódtak az évek során. Némelyik klubtag még ezután is a klub színeiben versenyzett, de rendszeres klubélet már nem volt.

A 2005 év nagy tervekkel és kihívásokkal kezdõdött számunkra. A klub hivatalosan is bejegyeztette magát, mint közhasznú társadalmi szervezet. (Magyarországon 2 hivatalosan bejegyzett önálló makettezõ klub van). Az IPMS (International Plastic Model Society - Nemzetközi Makettezõ Szövetség) - részére is benyújtottuk csatlakozási igényünket.

Elkészült weblapunk is, melynek segítségével az egész világon megismerhetik a Debreceni Makettezõ Klub munkáit és eredményeit. Természetesen a makettezés sem maradhatott el. Versenyzõink ismételten bebizonyították, hogy az élmezõnyben van a helyük. A Szolnoki Országos Makett Kiállítás és Versenyen a klub megkapta az országos versenyen legeredményesebb klubnak járó vándorkupát. Különösen örömteli volt az, hogy minden versenyzõnk ért el valamilyen helyezést és, hogy a fiataljaink is kitûnõen szerepeltek kategóriájukban. Pénzes Attila és Tóth Gábor versenyzõink számos különdíjat is megkaptak munkájuk elismeréseképpen.

A sikereken felbuzdulva két legeredményesebb versenyzõnk úgy döntött, hogy nemzetközi porondon is megméretteti magát. Számos európai ország által létrehozott EU-kupát több kategóriában lehet megnyerni. Az "Európa Bajnokság" egy versenysorozat, több helyszínen is bizonyítani kell a versenyzõnek. Pénzes Attila Poprádon és Koprovnicébcn, Tóth Gábor pedig Mosonmagyaróváron vehette át a legjobbnak járó EU-kupát kategóriájában. Tóth Gábor eddigi munkásságáért átvehette Mesterlevelét is. (Mindössze 34 mester van az országban). 2005. július 25-én a Bocskai István Lövészdandár nyílt napján - felkérésükre - egy mini kiállítást tartottunk. Az idén elért hazai és nemzetközi sikereinknek és a klub vezetésében történt változásoknak köszönhetõen a Debreceni Makettezõ Klub az ország egyik meghatározó klubja lett, mind a hazai mind a nemzetközi elismerést kivívta.